top of page
Bridge in i skogen

TERAPI

OM

Terapi kan vara läkande, utvecklande och ett sätt att att bli mer trygg i den du är. En väg till ökad självkännedom och mening. Psykosyntes är ett verktyg där man använder olika metoder såsom samtal, gestaltövningar, bild, visualiseringar, kropp mm. Samtalsterapi kan vara en väg att komma vidare med ett problem, frågeställning eller en situation som kanske blivit ohållbar. Frågor som Vem är jag? Vad vill jag? Vad längtar jag efter? Vart är jag på väg? eller om du har fastnat i en negativ spiral,  det är här jag kommer in i bilden - som vägledare på den resa där du möter dig själv och hela din potential.

ägg.png

"Inom Psykosyntes finns en grundsyn som säger att varje individ och varje organism har en historia, en nutid och en framtida potential. Detta perspektiv kan vi använda för att förstå denna modell inom psykosyntes som vi kallar ägget eftersom den har formen av ett stående ägg."

Varje människa är unik och har en potential, en längtan och drivkraft. Det är min övertygelse.

Psykosyntesen grundades i början av 1900-talet av den italienske läkaren och psykiatern Roberto Assagioli (1888-1974). Psykosyntesen ser människan som en helhet bestående av kropp, känslor, intellekt och själ.

Tillsammans samverkar de och alla delar bör beaktas i allt vi gör annars uppstår obalans. Att lära oss att se de mindre accepterade delarna av oss själva som potential i stället för hinder. Viljan och det egna ansvaret är centrala begrepp. På personlig nivå är viljan den kraft som koordinerar de många motstridiga rösterna inom oss och får dem att samverka.

 

Psykosyntes är ett förhållningssätt
Metoden ger människan stöd i hennes sökande efter självkännedom. Detta sökande omfattar både barndomsupplevelser och den vuxnes arbete med att frigöra och använda sina kreativa resurser. 

 

Vår längtan efter mening, strävan att känna tillit till den egna förmågan och viljan att skapa djupa varaktiga relationer är exempel på vad vi arbetar med inom psykosyntesen.

Välkommen på ett inledande samtal där jag ställer frågor till dig och gör en kartläggning av ditt behov och vad du vill med terapin. Utifrån detta samtal sätter vi tillsammans upp mål som du vill uppnå på din inre resa för att bli mer av den du innerst inne är.

bottom of page