top of page
IMG_7846.jpg

TJÄNSTER

Samtalsterapi

Coachande samtal, konflikthantering, skilsmässa, relationer, ätstörningar, depression, utbrändhet, frågor som rör sexualitet eller om du fastnat i en negativ spiral; då har du kommit helt rätt. Jag kan på ett professionellt sätt hjälpa dig att reda ut problematiken så att du kan komma tillbaka till den du är, starkare och tryggare. Har du en längtan efter att bli mer av den du är, förstå dina mönster eller hitta din vilja? Oavsett vad ditt skäl är så kan samtalsterapi vara vägen till det som gör ditt liv än mer meningsfullt.​

pratbubblor.png

Parterapi 

Med utgångspunkt ur ett neurobiologiskt perspektiv som bl a bygger på att vi människor är skapta för kontakt och har ett grundläggande behov av att bli sedda, hörda och förstådda stödjer jag er till ett nytt sätt att kommunicera på så att ni kan uppnå just detta. Oavsett om ni befinner er i en relation och vill ha verktyg till ökad förståelse mellan er, är på väg att separera, hamnar i återkommande konflikter eller längtar ni efter mer närhet, kontakt eller mening i relationen, då är det klokt att ta kontakt med mig. ​

Handledning och coachande samtal  

Individuellt och i grupp, privat och till företag. Jag guidar er från negativ spiral till positiv anda. När en arbetsgrupp eller organisation inte är optimal, kommer det med stor sannolikhet i längden påverka medarbetarnas välmående och det resulterar i ett dåligt arbetsklimat och miljö. Jag har många års erfarenhet av att jobba enskilt och i grupp hjälper er att sätta ord på vad det är som har skett och sker i arbetsgruppen. Jag guidar er framåt, att gå stärkta ur erfarenheten.  Detta för att få välmående anställda/kollegor samt en starkare och tryggare organisation.

Kurser i personlig utveckling

Jag håller kontinuerligt kurser både i privat regi och som lärare vid grundutbildningen på Psykosyntesinstitutet i Göteborg. Ex på kurser är ”Från försvar till kontakt” som bygger på Interpersonell neurobiologi där själen också får plats, ”Blir mer av den du är” ”Sexualitet och identitet”, mindfulness och föreläsningar om ätstörningar.

pil.png

Behandling av ätstörningar

För att bli frisk och fri från en ätstörning krävs både insikt i sin sjukdom och en vilja att förändra. Att gå i behandling är oftast en förutsättning för att kunna lämna sin ätstörning bakom sig. Jag har många års erfarenhet att arbeta med ätstärningsproblematik.

Namnlöst-5.png
Moln.png

Stöd/handledning för närstående till personer med ätstörningar

Att ha ett barn eller annan anhörig med ätstörning kan kännas svårt. Det kan skapa både sorg, ilska, rädsla och skuldkänslor. Att få stöd utifrån kan underlätta att få den plattform som skapar trygghet och generar den energi man behöver för att orka gå med på den väg som behövs i tillfrisknandet. Någon som kan ta emot alla de känslor och frågor som kan väckas i dessa allvarliga diagnoser.

händer.png

Mindfulness

Meditation och avslappningsövningar är former av mindfulness och två sätt att bli mer närvarande i dig själv och att reducera din stress. Verktyg som jag använder mig av i mitt arbete. 

Att utöva mindfulness kan öka din förmåga till koncentration och fokus, hjälpa dig att bli mer närvarande och minska din stress samt öka ditt välmående.

Näckros.png
bottom of page